Tapu işlemleri 2019’da nasıl yapılacak?

Tapu işlemleri 2019’da nasıl yapılacak? Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin alım satım işlemine konu olması durumunda tapu devir işlemlerinin ilgili tapu dairesinde yapılması gerekiyor. Gayrimenkulün farklı bir ilde yer alması durumunda tapu devir işlemi en yakın tapu dairesinde de yapılabiliyor.

Başka şehirdeki taşınmazın satışı için; Tapu müdürlüğü tarafından kabul edilen başvurunun karşılanabilmesi için TAKBİS üzerinden taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki talebi işlemi başlatılıyor. Tapuda yapılacak bu işlemler için tarafların öncelikle randevu alması gerekiyor.

Peki, 2019 yılı içerisinde gayrimenkul satın alacak kimselerin neler yapması gerekiyor? Tapu’dan randevu nasıl alınacak? Tapu devir işlemi için hangi belgeler temin edilecek? Ne kadar masraf ödenecek?

Tapu randevusu alma

Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemler için Alo 181 Tapu ve Kadastro hattı aranabiliyor. Ayrıca http://randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru ile randevu alınabiliyor. Bu işlemde başvuru sahibine gönderilecek kısa mesaj (SMS) doğrultusunda işlem belirlenen gün ve saatte yapılabiliyor.

Tapu devri için gereken belgeler

Alıcı ve satıcının veya vekillerinin randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle tapu dairesinde bulunması gerekiyor. Tapuda gerekli olan belgeler aşağıda yer alıyor:

Tapuda satıcıdan istenen belgeler

– Tapu aslı veya fotokopisi Tapu işlemleri 2019’da nasıl yapılacak
– 1 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler

– 2 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– T.C. Kimlik Numarası
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen belgeler

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri, Tapu işlemleri 2019’da nasıl yapılacak

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu masrafları 2019

Mart sonuna kadar ev veya iş yeri alanların tapu masrafları

Ev ve iş yeri tapu devir işleminin Mart ayı sonuna kadar yapılması durumunda, taraflar indirimli tapu harcı kampanyasından faydalanabiliyor. Geçtiğimiz sene başlatılan ve bu sene de Mart ayı sonuna kadar uzatılan kampanya kapsamında tapu harçları binde 15 oranında tahsil ediliyor. Ayrıca tapu döner sermaye harcı da ödeniyor. Bu yıl tapuda döner sermaye bedeli olarak 128 TL tahsil edilecek. İlave hizmet bedeli olarak ise 17,50 TL alınacak.

Nisan itibariyle ev veya iş yeri alanların tapu masraları

Ev ve iş yeri tapu devir işleminin Nisan ayı itibariyle yapılması halinde (indirimin uzatılmaması durumunda) Harçlar Kanunu Tebliği kapsamında belirtilen oranlar kullanılmaya başlanacak. Buna göre ev veya iş yeri satış işlemi için taraflar binde 20 oranında harç ödeyecek. Yine 128 TL’lik tapu döner sermaye harcı ve 17,50 TL’lik ilave hizmet bedeli tahsil edilecek.

2019 yılı boyunca arsa veya arazi alanların tapu masrafları

Arsa ve araziler için tapu harcı indirimi yapılmaması nedeni ile bu tür gayrimenkullerin devir işlemleri için sene boyunca taraflardan binde 20 oranında harç ödenmesi istenecek. Tapu döner sermaye harcı olarak yine 128 TL ve ilave hizmet bedeli olarak 17,50 TL tahsil edilecek.